Elektromagnetisk stråling

Vår moderne livsstil inneholder et hav a ulike "duppeditter" og elektriske apparater som mobiltelefoner, spill, ipads, Kindle, TV, mikrobølgeovn, PC/Mac, skrivere med mer.

 

I tillegg blir vi eksponert fra egne eller naboens trådløse telefoner, smart-målere og trådløse nettverk samt trådløse "babysitters" - såkalte babymonitorer.

 

Alt dette sender ut stråling og påvirker kroppene våre. Base-enheten til disse trådløse enhetene samt summen av alle "duppedittene"/elektriske apparater gjør at hvert eneste menneske i huset blir strålet døgnet rundt.

 

I tillegg til det vi opplever av stråling innendørs møter vi også stråling utendørs. Vi får stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk (f.eks. ble Trondheim trådløs by i 2007), høye mobilmaster og tusenvis på tusenvis av sender-antenner på hustak i boligstrøk og offentlige steder.

 

Stråling har derfor stadig blitt mer implementert i vårt moderne samfunn. Vi blir utsatt for stråling døgnet rundt.

 

Spørsmålet mange da stiller seg er: Hvor farlig er denne strålingen?

Noen mener de grensene Norge følger er sikre og at stråling dermed er ufarlig som f.eks. Norsk Strålevern, mens andre som Folkets Strålevern og FELO (Foreningen for el-overfølsomme) mener den er farlig. Meningene er delte.

 

Påvirker stråling søvnen?

Flere forskere har uttrykt at det er en sammenheng mellom stråling og søvn. Det svenske forskningsselkapet Hallberg Independent Research Institution (http://hir.nu) viser at det er en tydelig sammenheng mellom bruk av mobiltelefon p.ga. flere mobile nettverk og økt bruk av sovemedisin.

Her er en grafisk fremstilling:

Kilde: http://sgll.nu/RSL/ - tillatelse innvilget av Ørjan Hallberg

Som den grafiske fremstillingen viser har bruk av sovemedisin økt dramatisk blant personer i alderen 0-19 år etter introduksjonen av 3G nettverk som igjen har økt mobil telefon bruk. Med 4G lansering og etterhvert 5G lansering kan vi bare anta at bildet vil se enda verre ut.

 

Örjan Hallberg lanserte dette uavhengig forskningsinstituttet i november 2001. Han har tidligere jobbet som kvalitet og miljø-manager i Ericsson i mange ti år. Har en bred og dyp kunnskap innen kvalitet-og miljøspørsmål, spesielt angående elektroniske komponenter. Siden februar 2003 har han jobbet fulltid med Hallberg Independent Research Institution. 

 

Det som er interessant er at mennesker som benytter jordingslaken rapporterer at de sover mye bedre. Det er vist at regelmessig jording gir helsegevinster og bedre søvn. 

Som grafen over viser har mobiltelefon bruk tatt helt av. Til og meg barn i lave aldere benytter mobiltelefon og i videoen under viser man at mobilbruk er skadelig.

Det finnes lavfrekvent stråling og høyfrekvent stråling. 

Lavfrekvent stråling eller ELF (ekstremt lav frekvens) er et begrep som brukes for å beskrive elektromagnetisk stråling (radiobølger) med frekvenser fra 3 til 300 Hz.

 

Figuren under viser hele det elektromagnetiske spekteret - lavfrekvent og høyfrekvent. Bildet er hentet fra Ravnco.com som er godkjent av Forening for el-overfølsomme (FELO) for måling av stråling:

Elektriske og magnetiske felt finner man der det er elektrisk strøm - i kraftlinjer og kabler, elektriske ledninger i boliger og elektriske apparater. 

Er vi utsatt for helsefare fra denne lavfrekvente strålingen? Kan f.eks apparater som er tilknyttet strømnettet være skadelig siden de sender ut lavfrekvent stråling?

Ja, slik stråling er skadelig skriver Clint Ober i boken Earthing. Det samme skrev han i artikkelen Grounding the human body to earth reduces chronic inflammation and related chronic pain i ESD Journal fra 2003 (Electrostatic Discharge (ESD) http:// www.esdjournal.com/articles/cober/earth.htm )

Ober skriver at elektromagnetisk stråling danner frie radikaler som kan være skadelig for kroppen. Nivået av frie radikaler øker med eksponering av elektromagnetiske felt. Han sier videre at det er kjent at eksponering av 50-60 Hz elektromagnetiske felt (altså innenfor det man definerer som lavfrekvent stråling 3- 300 Hz) øker konsentrasjonen av frie radikaler, forlenger deres levetid, og øker sannsynligheten for at de kan gjøre skade på kroppen. 

Det er også vist at regelmessig jording (ved å gå barfot eller benytte jordingsprodukter) stabiliseres radikaler og bidrar til å få kroppen i balanse og harmoni.

The Applewhite study
Jording beskytter mot lavfrekvent stråling. I boken Earthing viser forfatterne til et et studie av Roger Applewhite som ble publisert i 2005 i European Biology and Bioelectromagnetics. Studien konstatert to fakta:

 

1. Elektroner beveger seg fra Jorda til kroppen og vise versa når kroppen er jordet. Denne effekten er tilstrekkelig for å holde kroppen i den samme negativ-ladet elektriskee potensialet som jorden. 

2. Jording gir kraftig reduksjon av elektromagnetiske felt (EMFs) på kroppen

 

Dette studiet viste at når en person er jordet er kroppen skjermet fra lavfrekvent elektromagnetisk stråling. Det blir kalt The Umbrella Effect - paraply effekten siden jording fører til at man skaper et "beskyttelsefelt rundt seg". Tegningen under er hentet fra boken Earthing og viser hvordan jording "skyver" det elektromagnetiske felt unna:

Earthing boken henviser til The Applewhite study og beskriver bildet over som følger: 

 

Hvis du står ute på en klar dag, iført sko eller står på et isolerende underlag (som et tre eller vinyl gulv), er det er en elektrisk ladning av ca. 350 volt mellom jorden og toppen av ditt hode (se personen med sko til venstre) hvis du er 1,75 m høy. Husk at det er 0 volt på bakkenivå.

 

Kanskje du spør hvorfor du ikke får et sjokk når du går utendørs dersom det er en forskjell på 350 volt fra hodet til tærne. Grunnen er at luft er en dårlig leder - den har så og si ingen elektrisk strøm. Står du utendørs barbeint (se personen til høyre som står barbeint) da er du jordet: hele kroppen din er i elektrisk kontakt med jordens overflate. Kroppen er en ganske god leder. Din hud og jordas overflate lager en kontinuerlig ladet overflate med det samme elektriske potensialet.

 

Hos personen til høyre blir det ladetet området skjøvet unna og opp over hodet fordi personen er jordet. Enhver som er i direkte kontakt med jorden (mennesker, dyr eller objekter) skaper dette beskyttlesesfeltet. Det skaper en paraply-beskyttelse og skjermer. Det samme skjer dersom du befinner deg innendørs og benytter et jordingsprodukt.

 

Høyfrekvent stråling  

 

Det finnes også høyfrekvent stråling. Mobiltelefoner, trådløse hustelefoner, bærbare PC-er, trådløse nettverk, mikrobølgeovner, radio- og TV-kringkasting, mobilt bredbånd, babyvarslere eller mobilantenner er kilder til høyfrekvente felt.

 

Norge og Norsk Strålevern følger retningslinjene til WHO (verdens helseorganisasjon) når det gjelder grensene for stråling. 

 

Norge og andre land som følger WHO sier grensene er sikre og at strålingen dermed ikke er farlig, men land som Østerrike, Russland, Kina og Italia har langt lavere strålegrenser enn det WHO anbefaler siden forskere der mener å kunne påvise at stråling er helsefarlig og kan være årsaken til en rekke sykdommer.

 

Fylkeslegen i Salzburg, Østerrike har selv forsket på stråling og sett strålefaren. Der er f.eks. trådløse nettverk (Wifi) forbudt i skoler.

 

Man kan enkelt sikre seg mot stråling ved å jorde seg med f.eks jordingslaken når man sover eller jordingsmatter når man jobber foran PCen eller ser på TV. 

 

Er Jording farlig?  
-feilinformasjon om jording og jordingsprodukter

 

Det er visse "aktører" som påstår at jording er farlig. Det er feilaktige påstander som avvises av blant annet UnoVita som har lang fartstid med jording. 

I denne artikkelen, skrevet av UnoVitas leder Jan F. Poleszynski, forklarer han hvorfor:

 

https://shop.unovita.com/artikler/jordingfarlig

 

© Copyrights by Camillo Løken. All Rights Reseved.