Viktig informasjon og Ofte Stilte Sørsmål

Under finner du viktig informasjon om jording samt ofte stilte spørsmål med påfølgende svar. I tillegg.. 

Er Jording nytt for deg? Viktig informasjon

Begrepet jording er nytt for veldig mange mennesker. Det handler enkelt og greit om at jorden gir oss gratis antioksidanter gjennom de elektronene jorden frigjør hele tiden. Dette gir mange helsegevinster fordi jorden er negativt ladet og vi mennesker er positivt ladet.

 

Når vi er i kontakt med jorden via direkte hudkontakt (føtter, hender) eller via såkalte jordingsprodukter (jordingslaken, jordingsmatter, jordingssko) kommer vi balanse og harmoni ( pluss og minus = 0). 

 

Det fremme vår helse.

 

Jordingsprodukter har eksistert i flere år og mange land selger produkter som jordingslaken,  jordingsmatter og jordingssko.

 

Forfatterne av boken Earthing var de første som begynte med salg av jordingsprodukter for flere år siden. De har  mottatt mange spørsmål fra folk som har kjøpt jordingsprodukter. Ofte er det spørsmål som er relatert til hva de har opplevd  i løpet av de første dagene etter å ha benyttet et jordingsprodukt.  

 

Vi gjengir informasjonen som de har delt via sin earthing blog her: 

 

I de aller fleste tilfeller begynner folk å føle seg bedre etter at de har startet med jording. De føler ingen ubehag med jordas energi og tilpasser seg dette enkelt.

 

Husk at det å sove jordet eller sitte inne (hjemme eller på kontoret) med berøring på en jordingsmatte er det samme som å være barbent ute. Likevel kan energien være merkelig eller ubehagelig for noen mennesker.

 

Noen kan også oppleve influensalignende symptomer, smerte  eller kramper. I praktisk talt alle disse situasjonene, er opplevelsen midlertidig fordi det er et resultat av at kroppen normaliserer seg til den naturlige energien fra jorden. 

 

Utskillelse av giftstoffer
Når denne jordingsprosessen er satt i gang vil din evne til å frigjøre akkumulerte giftstoffer i kroppen akselerere og bli mer effektiv. Når denne gift-utskillelsen (frigjøring av giftstoffer) skjer, kan du føle deg verre før du føler deg bedre. Følelsen kan vare noen dager, men den vil forsvinne og du vil føle deg bedre og fornyet etterpå. 

 

Vi mener at leggkramper som noen mennesker rapporterer om kan være knyttet til giftstoffene som kommer ut av vevet. Vi anbefaler derfor folk å begynne å drikke mer vann, for å skylle ut giftstoffene lettere. Dette fungerer vanligvis og krampene forsvinner. Jo mer en kropp er hydrert jo mer leder den også. Drikk derfor mye vann av god kvalitet - det gagner helsen generelt og også jordingsprossessen.


Ubehag? Øk gradvis
Hvis noen ikke tolererer det innledende ubehaget som kan oppstå ved jording anbefaler vi at de stopper jording i noen dager for deretter å begynne på nytt, men da med kortere økter, som f.eks en time eller to i løpet av dagen.

 

Øk deretter gradvis eksponeringen til et punkt der man sover godt mens man er jordet. Det kan kreve litt eksperimentering i visse tilfeller, men belønningene er verdt det. Det er også mulig at jording kan generere en helbredende prosess i kroppen som gjør at nervefibrene fungerer bedre. Dette kan resultere i uvante opplevelser. Vanligvis vil slike opplevelser også forsvinne i løpet av kort tid. 

 

Alle har fordeler av jording og dette oppleves forskjellig for hver og en av oss. Fordelene kan derfor komme raskt og dramatisk, eller subtilt og gradvis over tid. 

 

Ofte vil folk som er svært syke eller belemret med ulike symptomer føle forskjellen dramatisk. Andre som allerede har god helse og sover godt føler kanskje ikke noen forskjell. Men tilkobling til jorda bidrar til å bevare og videreføre god helse.

 

Man kan i en slik situasjon anse jording som en enkel, uanstrengt og naturlig form for anti-aldring og forebyggende medisin, enten man merker forskjell eller ikke. 

 

For personer som tar medisiner kan jording føre til at man føler seg bedre og man ser da en mulighet for å kunne redusere medsinbruken. Du kan f.eks oppleve tegn på overdosering og hvis du gjør dette, oppsøk lege med en gang. Ikke reduser medisiner uten å konsultere din lege. 

 


Jording er blodfortynnende
Hvis du tar noen form for blodfortynnende medisiner husk at jording også har en blodfortynnende effekt.

 

Overvåk blodkonsentrasjonen meget nøye og snakke med legen din om hva du gjør. Det er viktig å beskytte mot overflødig blodfortynning og risiko for blødning. 

 

Jording har i flere studier vist seg å være blod-fortynnende. Det er såpass effektivt at kardiolog Dr.Stephen Sinatra oppfordrer pasienter som går på blodfortynnende medisiner som f.eks Coumadin (warfarin) om å starter forsiktig med jording.

 

Han oppfordrer pasienter som tar blod-fortynnende medinsiner om å konsultere sin lege før man begynner å jorde seg regelmessig. Mer informasjon om Dr. Sinatras råd finner du her: https://www.drsinatra.com/the-earthing-benefits-for-heart-health​

 

Thyroidea medisin
En europeisk studie publisert i 2011 viste at jording også påvirker funksjon i skjoldbruskkjertelen. Den nøyaktige betydningen av endringene er uklar, men ganske mange folk som går på medisiner p.g.a. en underaktiv skjoldbruskkjertel (thyroidea medisin) har fortalt oss gjennom årene at de har vært i stand til å redusere doseringen av medisiner etter at de begynte med jording.

 

Noen rapporterte at de merket hjertebank, uregelmessig og / eller kraftig hjerteslag. Vi tror at jording kan forbedre funksjon i skjoldbruskkjertelen og dermed vil det vanlige nivået av medisinering kunne være for høyt. Hvis du tar thyroidea-medisiner og begynner jording, vær oppmerksomme på muligheten for at  medisineringen kan være for høy. Hvis det skjer, må du ta kontakt med legen din for å justere medisineringsnivået. Mange har rapportert at de har vært i stand til å gjøre det.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Her finner du en del ofte stilte spørsmål om jording med påfølgende svar. Svarene samsvarer med hva forfatterne av boken Earthing, Clinton Ober, Dr. Stephen T. Sinatra og Martin Zucker, sier om jording. I boken henviser de også til studier som har vist helsemessige gevinster ved å jorde seg regelmessig.


Hvorfor er Jording viktig?

Går Jordingsprodukter på strøm siden man må benytte stikk-kontakter for å bruke de?

Hva med jordingsfeil? Kan man få strøm i seg dersom det er jordingsfeil i det elektriske systemet i huset?

Hvorfor kan Jordens elektriske felt så lett overføres til kroppen?

Kan jeg bruke alle typer fottøy og fortsatt være jordet?

Jeg bor i et varmt klima hvor jeg ikke er så glad i å gå barfot på grunn av bl.a. ormer. I tillegg blir jordsmonnet aldri kaldt nok til at slangene ikke trives der. Hva kan jeg gjøre dersom jeg ønsker å jorde meg?

Hvis jeg sover på bakken i en sovepose er jeg da jordet?

Er jording farlig?

Hvor lenge må man jorde seg for å få en helsemessig gevinst?

Hva er forskjellen mellom jordens elektriske felt, og det elektriske feltet som brukes til å lede strøm inn i hjemmet mitt?


Hvor mye energi i form av elektroner er egentlig overført fra jordas overflate via ledninger til et jordingsprodukt?

Hva er forskjellen mellom jordingsteknologi og bruk av magneter?


Oppstår jording hvis jeg jobber, står, eller gå barfot på et keramisk flis-gulv?

Kan jording beskytte meg fra mobiltelefon-frekvenser?

En av forfatterne av boken Earthing er kardiolog Dr. Stephen Sinatra. På sin hjemmeside www.drsinatra.com oppgir han en del vanlige spørsmål med påfølgende svar om jording. Her er noen av dem gjengitt:

© Copyrights by Camillo Løken. All Rights Reseved.