LYSSPRÅKET
(The Language of Light)

MERK!: Få gratis tilgang til vår medlemsside med Lysspråket og Lysspråk-rapporten som forklarer formålet med Lysspråket og dets forbindelse med pyramidene. Klikk på knappen under.


KARTLEGGING AV DNA (The Human Genome Project)

I våre bøker, Bevissthetsskiftet og Du Er Klarsynt,  skriver vi om vårt DNA og hvordan store deler av det reagerer på frekvenser, som fra Lysspråket. Vi snakker ikke her om den delen av DNA vitenskapen kjenner til og som koder for protein (biologisk funksjon).

 

Vi snakker om det DNA som ofte blir kalt for “søple-DNA” fordi forskerne ikke har funnet en biologisk funksjon for det. Det virker som om det er overflødig, men det stemmer ikke. Det blir også kalt for ikke-kodet DNA. 

 

I 1990 startet et kjempestort, vitenskapelig kartleggingsarbeid av det menneskelige DNAet. Det ble kalt The Human Genome Project og ble koordinert av USAs Department of Energy and the National Institute of Health. Mange nasjoner med store forsker-team deltok: USA, England, Tyskland, Frankrike, Japan og Kina.

 

Det varte i 13 år og ble avsluttet i 2003. Resultatene viste at kun 2 prosent av det menneskelige DNAet hadde en biologisk funksjon (det koder for protein). Resten, de 98 prosentene, var overflødig fordi forskerne ikke fant en biologisk mening med det. Av den grunn fikk det navnet “søple-DNA” (ikke-kodet DNA).

 


"SØPPEL-DNA"
In genetikken blir DNA som ikke har noen kjent, biologisk funksjon ofte referert til som "søppel-DNA" eller ikke-kodet DNA. Men de resterende 98 prosentene som ikke hadde en biologisk funksjon er ikke søppel.

 

Hvorfor ville evolusjonen la hver celle ta med seg 98 prosent søppel hver gang den reproduserte seg. Det virker meningsløst. Det henger ikke på greip.

 

To separate forskerteam bestemte seg imidlertid for å undersøke dette såkalte "søppel-DNA".

 

Ett forsker-team fra Russland og ett fra USA. Det russiske teamet ble ledet av Dr. Peter Gariaev (Pjotr ​​Garijajev) og teamet hans besto av biofysikere, molekylærbiologer, embryologer og språkeksperter.

 

Forskningen deres viste at søppel-DNA ikke er overflødig evolusjonsrester som tidligere hevdet. Språklige studier har vist at de 98 % følger syntaksreglene. Det er en klar struktur og logikk i DNA sekvensen, akkurat som med et biologisk språk.

 

Forskningen avslørte også at det faktisk dannes ord og setninger på samme måte som menneskelig språk. Det samsvarer med grammatiske regler. 

 

Vårt DNA (de 98 %) reagerer og blir påvirket av bølger. Dr. Gariaev har forsket på bølge-genetikk som viser at en total genetisk omstrukturering er mulig bare ved å sende DNA-informasjon gjennom luften som bølger.

 

Det amerikanske teamet som også forsket på "søppel-DNA" ble ledet av professor Eugene Stanley. Hans team var forskere fra Boston University og Harvard Medical School. De kom til samme konklusjon:

 

"De ikke-kodede DNA-sekvensene (de 98 %) inneholder et strukturert språk. Selv om det ikke har en biologisk funksjon (koder for proteiner) må vi derfor vurdere muligheten for at "søppel-DNA" kan bære med seg en slags beskjed".

 

DNA OPPGRADERING
In vår bok Bevissthetsskiftet snakker vi om hvordan vårt DNA ser ut til å gå igjennom en slags DNA oppgradering.

 

Oppgraderingen har startet og vil fortsette. Vi viser til ulike kilder om dette temaet om DNA-aktivering. En av dem er Sheldan Nidle, forfatteren av You Are Becoming a Galactic Human. Han sier at vi vil utvikle 12 tråder med DNA, og at DNA er langt mer sammensatt enn vi har blitt fortalt:

 

"Det såkalte søppel-DNA begynner endelig å avsløre sitt mysterie. RNA og DNA begynner å aktivere en tredje streng. 12 aktive DNA strenger er sluttproduktet av planlagte DNA-hopp fra to til tre til seks til tolv."

 

Men hva ville utløse disse planlagte DNA-hoppene?


Vi tror en av utløserne er det spesielle språket som Lilli begynte å kanalisere etter en tur til Sedona i 2009. Språket ble kalt for The Language of Light - Lysspråket.

 

Det går også under navnet Stjernespråket og Atomenes Språk. Vi har blitt fortalt at det aktiverer det såkalte søppel-DNA når du lytter til det.

 

Under finner du Lillis egen historie om hvordan hun kanaliserte ned dette spesielle språket:

 Lilli og Lysspråket

Det er som en drøm, tenker jeg tilbake på det. Jeg står foran Bell Rock i Sedona. David Singing Bear, sjaman og lærer, står rett bak meg og hånden hans berører ryggen min. Så starter sensasjonen. Sterke strømmer av energi flyr igjennom kroppen min og rister den. Jeg klarer knapt å holde meg på beina.

 

Og så begynner ordene å strømme fra munnen min. De føles ut som ild i halsen, rare ord og likevel så veldig kjente.

 

Jeg kjenner dette språket fra tidenes morgen, fra selve essensen av mitt vesen. Det er som å komme hjem og tårene renner nedover kinnene mine. Tid eksisterer ikke gjennom fødselen av mitt stjernespråk, og likevel bringer tid meg tilbake til mitt bevisste selv. Jeg hører David Singing Bear si:

 

"Lilli, du lastet ned fra The Star Nation. Dette er et hellig språk fra begynnelsen av vår historie, og det snakkes og forstås av cellene i kroppen. Det er kodene for aktivering av vårt DNA."

 


Siden denne episoden i Sedona 2009 har Lilli kanalisert dette Lysspråket mange ganger.  Tusenvis av mennesker over hele verden har lyttet til det og mange reagerer med den sammen følelsen Lilli fikk - en følelse av å komme hjem.

 

De begynner å huske. De våkner opp fordi tiden for å våkne opp og huske hvem vi er er nå.

 

Dette språket har mange lag.

 

Akkurat som det er mange språk på jorda er det tilsvarende mange lag av lysspråket.

 

Lilli har kanalisert dette språket i mange år og har avdekket flere og flere lag jo mer hun har kanalisert det.

Kanalisering av Lysspråket for

hundrevis av mennesker.

Vi (Lilli & Camillo) deltok på mange utstillinger og arrangementer i Norge når vi sammen reiste rundt å promoterte vår første bok Bevissthetsskiftet. Det ble foredrag foran hundrevis av mennesker. 

 

Når jeg, Camillo, var ferdig med min del av foredraget, gikk Lilli i transe og begynte å kanalisere Lysspråket. Ofte varte det i 5-10 minutter. 

 

Den interessante delen er reaksjonene vi så hos publikum etter at de hadde hørt språket. Som Lilli pleide å si:

"Hver gang etter en slik kanalisering er det mange mennesker som kommer bort til meg. De gråter og forteller meg hvordan det nesten var som å bli slått av et lyn som fylte hjertet av kjærlighet."
 
Flere mennesker har begynt å snakke Lysspråket selv. Noen mennesker sier at de ikke kan kontrollere følelsene sine, og de er forundret over hva som skjer i kroppen. Noe i dem endret seg.
 
Vi tror at visse deler av deres "søppel-DNA" ble aktivert. Lysspråket var triggeren. Mange mennesker vil ikke føle noe. For dem er det akkurat som å lytte til et språk man ikke forstår.

 

De føler kanskje ikke noe bevisst, men vi har blitt informert (gjennom kanalisert informasjon) at på DNA-nivå skjer en aktivering på det ubevisste nivå.

 

Ved å klikke på knappene under kan du lese hva folk sier om Lysspråket. Du kan også se tre forskjellige VIDEOER med Lysspråket. En av dem inkluderer også et interdimensjonalt skript.

Bygger bro mellom verdener

Alle de gangene Lilli har kanalisert dette språket har mange blitt berørt, men ingen forstod hva som ble sagt. Det gjorde heller ikke vi. Lydene i språket er veldig rare. Imidlertid skjedde det noe interessant da vi holdt foredrag på en messe i Trondheim i april 2011.

 

Etter Lillis kanalisering kom det en kvinne til oss som sa hun forsto hva som ble sagt. Meldingen til språket handlet om å bygge broer mellom de forskjellige verdenene som eksisterer i forskjellige dimensjoner, og ved å aktivere vårt DNA vil vi kunne gjøre et bevissthetsskifte og se det større bildet.

GRATIS TILGANG

Hvis du føler at denne informasjonen resonnerer og er i harmoni med deg er du klar for å lytte til dette spesielle Lysspråket. Last ned en gratis mp3-fil, som inneholder Lysspråket, samt en Lysspråk- rapport (pdf format) som forklarer Lysspråkets beskjed.

 

 

GRATIS TILGANG

Få gratis tilgang til vår medlemsside med Lysspråket og Lysspråk-rapporten som forklarer formålet med Lysspråket og dets forbindelse med pyramidene. Klikk på knappen under.

 

© Copyrights by  Camillo Løken & Lilli Bendriss.  All Rights Reseved.